API

Ta sekcja to dokumentacja techniczna integracji naszej usługi wysyłania SMS-ów z twoją aplikacją / witryną Aby uzyskać niezbędny token do korzystania z interfejsu API, musisz utworzyć konto.

Wysyłanie SMS-ów

Aby wysłać lub zaplanować wiadomość SMS, musisz zrobić zapytanie za pomocą metody POST w celu adresu: https://www.smsadvert.ro/api/sms/ wpisz application/json

Przykład wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem smsadvert.ro sieci

Dostawa SMS-a odbywa się natychmiast po złożeniu zapytania.

var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({
 phone: '+40740123456',
 shortTextMessage: 'This is the content of the SMS message',
 sendAsShort: true
});

var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://www.smsadvert.ro/api/sms/',
 headers: {
  Authorization: 'API_AUTH_TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 },
 data: data
};

axios(config)
 .then(function(response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function(error) {
  console.log(error);
 });

Przykład wysyłania wiadomości SMS za pomocą własnych urządzeń

Dostawa SMS-a odbywa się natychmiast po złożeniu zapytania.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "To jest treść wiadomości SMS"
}

Przykład wysyłania wiadomości SMS za pomocą własnych urządzeń z przełączaniem awaryjnym

Jeśli nie masz żadnych podłączonych urządzeń lub operator GSM odpowie komunikatem o błędzie, wiadomość SMS zostanie wysłana za pośrednictwem smsadvert.ro sieci

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "To jest treść wiadomości SMS",
 "failover": "short"
}

Przykład wysyłania harmonogramu SMS

Dostawa SMS odbywa się zgodnie z parametrami startDate i endDate.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "To jest treść wiadomości SMS",
 "startDate": 1486883578036,
 "endDate": 1486889778036
}

Przykładowe wysyłanie wiadomości SMS z wieloma adresatami

Dostarczenie wiadomości SMS do adresatów odbywa się pojedynczo, natychmiast po złożeniu wniosku.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456,+40740123457,+40740123458",
 "shortTextMessage": "To jest treść wiadomości SMS"
}

Przykład wysłania wiadomości SMS z oddzwonieniem do raportu dostawy

Dostawa SMS-a odbywa się natychmiast po złożeniu zapytania. Otrzymasz wówczas żądanie na adres z parametru callback z raportem dostawy.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "To jest treść wiadomości SMS",
 "callback": "http://twojastrona.com/callback-url/"
}

Opis parametrów

 • phone

  string, obowiązkowy
 • Reprezentuje numer telefonu odbiorcy.
  Numer musi być w formacie międzynarodowym E.164 (np .: +40740123456)

  W przypadku wielu odbiorców można wprowadzić numery telefonów oddzielone przecinkami, np. „+40740123456,+40740123457”.
  Maksymalnie 1000 numerów telefonów i numery, które są duplikatami, nie będą rejestrowane do przesłania.
  Uwaga! Przecinek nie jest akceptowany na końcu listy.
 • shortTextMessage

  string, obowiązkowy
 • Reprezentuje treść wiadomości SMS i musi składać się z co najmniej 3 i maksymalnie 480 znaków.
 • sendAsShort

  boolean, opcjonalny
 • Aby wysłać SMS przez sieć smsadvert.ro, parametr ten musi zawierać wartość true. W przypadku, gdy ten parametr ma wartość false lub nie jest obecny, wiadomość zostanie wysłana przez twoje urządzenia.
 • startDate

  integer, opcjonalny
 • Reprezentuje datę / godzinę / minutę / sekundę, po której rozpocznie się wysyłanie wiadomości. Format to czas UNIX (milisekundy).
 • endDate

  integer, opcjonalny
 • Reprezentuje datę / godzinę / minutę / sekundę, po której wysyłanie wiadomości zostanie zatrzymane. Format to czas UNIX (milisekundy).
 • failover

  string, opcjonalny
 • Reprezentuje dodatkowy kanał wysyłający.
  Jeśli wiadomość nie może zostać dostarczona przez twoje urządzenia (nie ma co najmniej jednego podłączonego urządzenia lub operator GSM odpowiada komunikatem o błędzie), próba wysłania zostanie podjęta przez drugi kanał.

  Jeśli parametr failover jest ustawiony na „short”, wtedy SMS zostanie wysłany przez smsadvert.ro sieć.
 • callback

  string, opcjonalny
 • Reprezentuje adres internetowy (URL), na który otrzymasz żądanie zawierające status dostarczenia wiadomości.

  Żądanie będzie typu POST (application/json) i będzie zawierało dwa parametry: status o wartości „delivered” lub „failed” i msgId reprezentujące identyfikator otrzymanej wiadomości w odpowiedzi na żądanie wysyłania.

  Przykład żądania, które otrzymasz na swój adres zwrotny

  POST http://twojastrona.com/callback-url/ HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  
  {
   "status": "delivered",
   "msgId": "xxxxxx"
  }
  

Odpowiedź

Odpowiedź otrzymana przez żądanie jest typu application/json.

Przykład udanej odpowiedzi

Content-Type: application/json

{
 "successMessage": "Your message has been successfully submitted!",
 "msgId": "xxxxxx"
}

Przykłady odpowiedzi na błąd

Content-Type: application/json

{
 "errors": {
  "phone": "Nieprawidłowy numer telefonu!",
  "shortTextMessage": "Wpisz minimum 3 znaków!"
 }
}
Content-Type: application/json

{
 "errorMessage": "There was a database error!"
}