API

Ez a szakasz az SMS küldési szolgáltatás és az alkalmazás / weboldal integrálásának műszaki dokumentációja. Az API használatához szükséges token megszerzéséhez fiókot kell létrehoznia.

SMS küldés

SMS küldéséhez vagy ütemezéséhez POST módszerrel kell kérnie a következő címet: https://www.smsadvert.ro/api/sms/ type application/json

Példa az SMS küldésére smsadvert.ro hálózaton keresztül

Az SMS kézbesítése azonnal megtörténik, kérését követően.

var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({
 phone: '+40740123456',
 shortTextMessage: 'This is the content of the SMS message',
 sendAsShort: true
});

var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://www.smsadvert.ro/api/sms/',
 headers: {
  Authorization: 'API_AUTH_TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 },
 data: data
};

axios(config)
 .then(function(response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function(error) {
  console.log(error);
 });

Példa az SMS küldésére a saját eszközével

Az SMS kézbesítése azonnal megtörténik, kérését követően.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "Ez az SMS üzenet tartalma"
}

Példa az SMS küldésre a saját eszközeivel a feladatátvételi funkcióval

Ha nincs saját csatlakoztatott eszköze, vagy ha a GSM-szolgáltató hibaüzenettel válaszol, az SMS smsadvert.ro hálózaton keresztül kerül elküldésre

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "Ez az SMS üzenet tartalma",
 "failover": "short"
}

Példa az SMS menetrend küldésére

Az SMS kézbesítése a startDate és a endDate paraméterek szerint történik.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "Ez az SMS üzenet tartalma",
 "startDate": 1486883578036,
 "endDate": 1486889778036
}

Példa SMS küldésre több címzetttel

Az SMS kézbesítése a címzetteknek egyenként, közvetlenül a kérés után.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456,+40740123457,+40740123458",
 "shortTextMessage": "Ez az SMS üzenet tartalma"
}

Példa az SMS küldésére a kézbesítési jelentés visszahívásával

Az SMS kézbesítése azonnal megtörténik, kérését követően. Ezután a callback paramétertől a kézbesítési jelentéssel kap egy kérést a címre.

POST https://www.smsadvert.ro/api/sms/ HTTP/1.1
Authorization: API_AUTH_TOKEN
Content-Type: application/json

{
 "phone": "+40740123456",
 "shortTextMessage": "Ez az SMS üzenet tartalma",
 "callback": "http://yourwebsite.com/callback-url/"
}

A paraméterek leírása

 • phone

  string, kötelező
 • Ez jelzi a címzett telefonszámát.
  A számnak nemzetközi formátumban kell lennie E.164 (Például: +40740123456)

  Több címzett esetén vesszővel elválasztva is megadhatja telefonszámát, pl. "+40740123456,+40740123457".
  Legfeljebb 1000 telefonszám, és a másolatot tartalmazó számok nem kerülnek rögzítésre benyújtás céljából.
  Figyelem! A vesszőt nem fogadjuk el a lista végén.
 • shortTextMessage

  string, kötelező
 • Ez az SMS üzenet tartalmát képviseli, és legalább 3 és legfeljebb 480 karakterből áll.
 • sendAsShort

  boolean, választható
 • Az SMS smsadvert.ro hálózaton keresztüli küldéséhez ennek a paraméternek true értéket kell tartalmaznia. Abban az esetben, ha ennek a paraméternek false értéke van, vagy nem létezik, akkor az üzenetet a készülékén keresztül küldi el.
 • startDate

  integer, választható
 • Ez a dátum / óra / perc / másodperc, amely után megkezdődik az üzenet küldése. A formátum UNIX idő (ezredmásodperc).
 • endDate

  integer, választható
 • Ez a dátum / óra / perc / másodperc, amely után az üzenet küldése leáll. A formátum UNIX idő (ezredmásodperc).
 • failover

  string, választható
 • Ez a másodlagos küldő csatornát képviseli.
  Ha az üzenetet nem lehet az eszközödön keresztül továbbítani (legalább egy csatlakoztatott eszköz nincs, vagy a GSM-szolgáltató hibaüzenettel válaszol), akkor a küldést a másodlagos csatornán próbálják meg tenni.

  Ha a a failover paraméter értéke "short", akkor az SMS smsadvert.ro hálózaton keresztül kerül elküldésre.
 • callback

  string, választható
 • A webcímet (URL) képviseli, ahol kérést kap az üzenet kézbesítésének állapotáról.

  A kérelem POST (application/json) típusú és két paramétert tartalmaz: status, "delivered" vagy értékkel "failed" és msgId annak az üzenetnek az azonosítóját jelöli, amelyben a küldési kérés válaszként kapta meg azt.

  Példa a visszahívási URL-címre kapott kérésre

  POST http://yourwebsite.com/callback-url/ HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  
  {
   "status": "delivered",
   "msgId": "xxxxxx"
  }
  

Válasz

A kérelemhez kapott válasz application/json típusú.

Példa a sikeres válaszra

Content-Type: application/json

{
 "successMessage": "Your message has been successfully submitted!",
 "msgId": "xxxxxx"
}

Példák a hibaelhárításra

Content-Type: application/json

{
 "errors": {
  "phone": "Érvénytelen telefonszám!",
  "shortTextMessage": "Írjon be legalább 3 karaktert!"
 }
}
Content-Type: application/json

{
 "errorMessage": "There was a database error!"
}